Page:  1  2  ()
Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực truyền động điện và nguyên lý điều khiển tự động các động cơ điện thông dụng hiện nay, bao gồm:

Các nguyên lý hoạt động của một hệ thống truyền động điện.

Các thành phần chủ yếu và chức năng của chúng trong một hệ thống truyền động điện điển hình.

Giới thiệu cách thiết kế và lựa chọn một mạch lái nhằm đáp ứng các yêu cầu về moment và tốc độ của tải.

Giới thiệu các phương pháp điều khiển tốc độ và moment của động cơ bằng các mạch điện tử công suất hiện đại.
Page:  1  2  ()