Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...23   ()
Tóm tắt môn học
Nghe 1 - Mã: 001120
Học kỳ 1 - 2019-2020

1. Tóm tắt nội dung môn học:
 Môn học giới thiệu từ vựng và chủ đề xoay quanh các đề tài quen thuộc như thời trang, kiến trúc, xã hội, kinh tế, giáo dục, tự nhiên và con người được trình bày dưới dạng hội thoại, bản tin, bài giảng ở mức độ đơn giản;
 Người học làm quen với kỹ năng dự đoán thông tin trước khi nghe dựa vào ngữ cảnh có sẵn, kỹ năng xác định thông điệp chính lẫn ý chi tiết trong khi nghe cũng như thái độ, ngữ điệu, hàm ý của người nói trong các ngữ cảnh giản đơn;
 Ngôn ngữ dùng trong trình bày, giải thích các sự việc, quan điểm, hay các dấu hiệu giúp nhận biết cấu trúc bài nghe cũng như ý chính, ý triển khai, hàm ý cũng được đề cập trong chương trình.

2. Yêu cầu đối với người học:
 Chuyên cần:
 Tham dự tối thiểu 80% số buổi lên lớp.
 Xây dựng kế hoạch học tập của môn học; thái độ nghiêm túc trong giờ học.
 Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp:
 Chủ động và hợp tác khi làm việc nhóm; tham gia thảo luận và thực hiện tất cả các yêu cầu của giảng viên.
 Tích cực, tự giác phát biểu, trả lời câu hỏi hoặc tranh luận về học thuật.
 Hoàn thành các bài tập về nhà:
 Luyện tập tài liệu bắt buộc và tham khảo theo hướng dẫn.
 Làm bài tập được giao đầy đủ và đúng tiến độ.
3. Tài liệu học tập:
 Giáo trình chính:
[1]. Brooks, M., [2011], Q: Skills for Success 2 – Listening and Speaking, Oxford University Press, Oxford.
 Tài liệu tham khảo chính:
[2]. Baker, L., Gershon, S., [2012], Skillful Listening & Speaking: Student’s Book. Book 1, Macmillan, London.
[3]. Flint, C., Flockhart, J., [2013], Collins English for Life: Listening; A2 + Pre-intermediate, Tổng hợp TPHCM, HCM.
 Tài liệu tham khảo khác:
[4]. Lougheed, L., [2003], Learning to Listen 2 - Student Book, Macmillan, Oxford.
[5]. Richards, J. C., [2012], Tactics for Listening - Expanding - Pack A, 3rd edn, Oxford University Press, Oxford.
[6]. Richards, J. C., [2012], Tactics for Listening - Expanding - Pack B, 3rd edn, Oxford University Press, Oxford.
4. Phân loại và hình thức đánh giá kết quả học tập:
Phân loại Tỷ trọng (%) Hình thức Kiểm tra Chuẩn đầu ra nào?
Đánh giá quá trình 20 % Bài tập nhỏ [1]  [4]
Kiểm tra giữa kỳ 20 % Trắc nghiệm kết hợp bài tập, trả lời câu hỏi [1]  [4]
Kiểm tra cuối kỳ 60 % Trắc nghiệm kết hợp bài tập, trả lời câu hỏi [1]  [4]


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...23   ()